FANDOM


Prompt to znak zachęty zawierający podstawowe informacje, jaki pojawia się przed każdą wpisaną komendą. Można go zmienić komendą /prompt.

Domyślny promptEdytuj

Domyślny prompt jest dość podstawowy:

Domyslny prompt.png

Domyślny prompt

Komenda na przywrócenie domyślnego promptu:

/prompt {k:11}<#hhp #mm #vmv #fexp>

Kolorowy promptEdytuj

Poniżej przykład promptu dla postaci nie używającej many:

Kolorowy prompt.png

Przykład kolorowego promptu dla wojownika

Aby uzyskać taki prompt jak powyżej, użyj komendy:

/prompt {k:15}<{k:12}#h/#ihp {k:10}#v/#wmv {k:14}#ggp {k:11}#fxp {k:15}#T:00>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki